Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop
 

OBEC KONĚPRUSY

OBECNÍ KNIHOVNA

 

Obec Koněprusy 

 

 

Obecní knihovna 

 

Zřizovací listina

Knihovní řád

Protokol o provedení revize knihovního fondu 

 Pro správné otevření odkazů budete potřebovat .

 

OBECNÍ KNIHOVNA KONĚPRUSY

V Koněprusích byla již před rokem 1928 Veřejná knihovna a byla umístěna v domě č.p. 25. Měla 228 svazků knih.

Po postavení nové Obecné školy v roce 1931, byla Obecní knihovna přemístěna do této školní budovy, kde knihy půjčoval místní učitel pan Antonín Fencl. V této budově je umístěna dosud.

Dnešní současná knihovna má kolem 5000 svazků knih. Je majetkem Obecního úřadu Koněprusy, který každoročně přispívá na nákup knih. Kromě stálého knižního fondu, se zde půjčují knižní souboru, které do této knihovny zapůjčuje Vědecká knihovna v Kladně, pod kterou naše knihovna spádově patří. Kromě ní jsou ještě zapůjčovány knihy z Městské knihovny v Berouně, v rámci Kolektivního čtenáře. Jedná se vždy o několik desítek knih.

Občané Koněprus a Bítova mají široký výběr knižních titulů !!!

V knihovně jsou knihy různého zaměření. Jsou zde knihy historické, o přírodě, o květinách, romány ze života, starší i nejnovější vydání, detektivky, různé záhady, knihy dětské a pro mládež. Budete-li mít zájem a nepůjčujete-li si dosud knihy v naší knihovně, přijďte se alespoň podívat ! Jistě nebudete zklamáni výběrem knih.

Knihovna je otevřena každý čtvrtek vždy od 17 - 18 hodin.

Knihovna je také připojena na internet, který je umístěn na Obecním úřadě a všichni čtenáři, budou-li mít zájem, ho mohou plně využít.

Jarmila Bartoníčková - knihovnice

 

 

 

 

TOPlist