Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop
 

OBEC KONĚPRUSY

ÚVOD

Obec Koněprusy 

 

 

Vesnička v srdci Českého krasu

Obec Koněprusy je malá vesnička ležící v chráněné krajinné oblasti Český kras, na úpatí kopce Zlatý Kůň.

První nepřímou zprávu o existenci osady, ležící necelých 5 km od Berouna nalézáme v přídomku domácího vladyckého rodu Sudík z Koněprus již v roce 1391. Jméno obce je dnes spojeno především se známými Koněpruskými jeskyněmi, objevenými v roce 1950. Z archeologických nálezů proslula padělatelna mincí z let 1460-70, podobně jako četné nálezy ze starší doby kamenné. V obci samotné nejsou evidovány pozoruhodnější historické památky, památkou místního významu je kaple z 19. století se zvoničkou v průčelí.

 

Spíše nežli obec sama je zajímavé blízké okolí obce. Prostorem Zlatého Koně probíhá žlutě značená turistická stezka, která je součástí tří výletních tras. Označení hlavní silnice již ze sjezdu z dálnice, nás dovede přímo ke Koněpruským jeskyním. Je to jeskynní systém o celkové délce chodeb přes 2 km, vytvořený ve třech vzájemně propojených patrech. Jeskyně mají místy pěknou krápníkovou výzdobu.

Návštěvu Zlatého Koně můžeme vhodně spojit s prohlídkou nedalekého lomu Kobyla. Od parkoviště Koněpruských jeskyň se vydáme po silnici k jihu a po necelých dvou stech metrech odbočíme před krajem lesa po značené naučné stezce k východu. Kobyla, je původní lom, který byl v roce 1999 vyhlášen přírodní rezervací.

Zvláštní význam tohoto lomu spočívá nejen v překrásné přírodní scenérii, ale zejména v jeho geomorfologii a archeologii. Na S a SV stěně lomu můžeme vidět přesun staršího lochkovského souvrství přes masivní celek koněpruských a sliveneckých vápenců, označovaný jako očkovský přesmyk. V severovýchodní stěně je odkryt portál Zlomené jeskyně. Z hlediska archeologického má význam Chlupáčova jeskyně v jz. stěně lomu.

Ze Zlatého Koně se můžeme dále vydat po žluté turistické značce asi 1,5 km západním směrem na vyvýšené hradiště vrchu Kotýz, chráněné od východu dvojitým, dodnes zachovalým valem. Zde jsou k vidění kromě typických povrchových krasových jevů zejména dvě přirozené skalní brány, Axamitova brána, která vznikla prolomením jeskynního stropu a jižnější Jelínkův most, který vznikl na rozšířené krasové puklině. Od doby ledové byly jeskyně na Kotýzu osídleny člověkem. Nejvýznamnější stopy zde zanechali keltové, kterým jeskyně pod Axamitou bránou sloužila jako svatyně. Předpokládá se zde několik pater jeskyní bohužel nepřístupných. Staré zvyky vážící se ke Kotýzu, dříve zejména pálení „čarodějnic“ o letním slunovratu, uchovávají starou keltskou tradici, kdy tu byly konány velké náboženské slavnosti. V jeskyních prostorách byly prý ukryty vzácné poklady keltských druidů. Tam v posvátných maštalích Bílého (prusého) či Zlatého koně snad kdysi byl i posvátný oltář se Zlatým teletem. Podzemí Kotýzu, obestřené magickým kouzlem druidským však snadno svá tajemství nevydá.

 

 

TOPlist